Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze schoolwebsite!

De Heilig Hartschool van Prizma staat voor een kleine, warme en gezellige KiVa - school met een familiaal karakter
KiVa komt uit Finland en betekent leuk en is tevens een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma. (meer info)
Het schoolklimaat, het gelukkig zijn van dit kinderen en het zich goed voelen, vinden wij dan ook heel belangrijk.
Als school proberen we hard in te zetten op deze pijlers.

Wanneer een kind zich goed voelt, zal het automatisch beter presteren. Motivatie levert ons zin om te leren en zin om te leven.
Vanuit deze hoek zullen wij, in samenspraak met de ouders, het groeiproces van uw kind bepalen. Mogelijks moet er bijgestuurd (versnellen of vertragen) worden, maar ook dit gebeurt telkens in overleg met ouders. We bespreken enkel de totale ontwikkeling van uw kind en vergelijken niet met anderen.

Om dit alles tot een goed einde te brengen, is communicatie een belangrijk aspect. Deze moet "open" en "transparant" zijn.
De leerkrachten zijn bij het begin en het einde van de schooldag aanspreekbaar voor u. 
Indien u de leerkracht niet kon aanspreken, kan u via Smartschool, ons digitale leerplatform, een bericht sturen of een afspraak maken.
We hebben ook minimaal 3, tot maximaal 5 oudercontacten per jaar. Deze data zijn terug te vinden op onze kalender, bij o.m. "speciale data".

Om het spelplezier te stimuleren beschikken wij ook over een grote tuin met heel wat bewegingsmogelijkheden. Wanneer het weer, het even toestaat, wordt er vast en zeker ook buiten gesport.

Vanaf het derde leerjaar willen wij aan leerlingen de mogelijkheid bieden om naschools, een zelfstandige werkhouding te creëren. Dit kan in de vorm van huistakenklas of studiebegeleiding. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die hun leerproces in handen kunnen nemen, beter hun eigen leerkansen kunnen inschatten.

Onze ouderraad willen we ook zeker vermelden. Omwille van het feit dat we onze ouders nabij betrekken bij het schoolgebeuren van hun kind, kunnen we rekenen op een zeer geëngageerde ouderraad. Doorheen het jaar zijn er tal van activiteiten om de kinderen te ondersteunen, dit zowel op financieel als op materieel vlak.

De school beschikt over een begeleide en actieve voor – en naschoolse opvang. (meer info)

In onze lokale gemeenschap vinden wij het belangrijk een goede samenwerking te hebben met onze externe partners. Leven in verbondenheid met elkaar is leren samenleven. We denken hierbij aan de samenwerking met het WZC 't Pandje, Wijkcentrum West Izegem, De Leest, CLB, logopedisten, de politiezone Riho...

Tot slot vinden wij het ook belangrijk stil te staan bij de thema's "gezondheid" en "milieu".