Veelgestelde vragen

Kan mijn kind veilig en onder begeleiding met de fiets of te voet naar school (= fietspool)?

Neen, momenteel is er geen fietspool die georganiseerd worden. We doen dit momenteel één keer per jaar, bij de strapdag.

Er zijn wel plannen om dit in de komende jaren te realiseren. 

Wat doe ik als mijn kind zijn huiswerk op school vergeet?

Uw kind wordt zo snel als mogelijk aan verantwoordelijk gemaakt om alle materialen die hij/zij nodig heeft voor het huiswerk, mee te nemen naar huis.

In de lagere jaren wordt uw kind hier sterk in begeleid. Hoe ouder je kind wordt, hoe verantwoordelijker het kind zelf wordt.

U maakt een notitie in de agenda en volgt dit samen met uw kind op. 

Wat bij problemen in de klas?

Wanneer wij problemen vaststellen in de klas, proberen we deze op te vangen en klasintern (eventueel met zorgleerkracht) op te lossen. U wordt op de hoogte gebracht door de oudercontacten of een notitie in de agenda, op toetsen alsook op taken.

Wanneer de problemen zich blijven aanmelden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door een extra oudercontact. De eventuele verdere stappen die we zullen ondernemen, gebeuren in samenspraak met jullie als ouders.

Wie kan ik bereiken bij problemen?

In principe is de klasleerkracht de eerste verantwoordelijke die u kan aanspreken/mailen of contacteren. Hij/zij staat ook het dichtst bij uw kind en is steeds bereid te helpen. Daarnaast kan u ook steeds de zorgcoördinator (juf. Mireille), de administratief medewerkster (mevr. Mieke) of de directeur steeds contacteren door een gesprek, door een afspraak te maken, door te mailen. U vindt alle contactgegevens op onze website.

Wanneer valt het oudercontact?

 • In september worden de ouders (schriftelijk) uitgenodigd op een ouderavond. Daarin worden o.a. de gebruikte methodes besproken en praktische afspraken gemaakt. Er worden ook enkele begeleidingstips gegeven.
 • Net voor de herfstvakantie krijgt iedereen de kans om in te tekenen voor een oudercontact (kleuter + lager): dit is een individueel oudercontact.
 • Op het einde van het eerste trimester worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact (kleuter + lager): dit is een individueel oudercontact.
 • Net voor de krokusvakantie krijgt iedereen de kans om in te tekenen voor een oudercontact (kleuter + lager): dit is een individueel oudercontact.
 • Net voor de paasvakantie worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact (kleuter + lager): dit is een individueel oudercontact.
 • Ook op het einde van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact (kleuter + lager): dit is een individueel oudercontact (eindrapport).
 • Op de ouderavond en individuele oudercontacten kan je ook een gesprek hebben met de zorgleerkrachten.
 • Bij problemen kan steeds een extra gesprek aangevraagd worden. Dit kan zowel door de ouders als door de klas-, zorgleerkracht of directie gevraagd worden. 
 • Maak steeds een afspraak. Dit gebeurt het best via de schoolagenda of via een telefoon naar de directie.

Hoe wordt er geëvalueerd?

Een belangrijk standpunt in onze visie is dat we kinderen niet met elkaar mogen vergelijken. Elk kind is verschillend.

Bekijk vooral de evolutie van uw eigen kind bij elke evaluatie, bij elk rapport, bij elk toetsmoment. 

Kleuterafdeling

De kinderen uit de kleuterschool zijn in volle ontwikkeling. Ze leren pas de wereld ontdekken. Wij willen hen de kans geven om dit op hun eigen snelheid te doen.


Wij bieden onze kleuters dan ook een ‘veilige’ en ‘warme’ omgeving waarin we hen willen ondersteunen en laten groeien. Daarom besloten wij om op onze school geen kleuterrapport te maken.

Omdat u als ouder op de hoogte wil zijn van de ontwikkelingen van uw kind, zullen wij op geregelde tijdstippen een persoonlijk oudercontact organiseren.

Lagere afdeling

Als er een toets gecorrigeerd werd, zullen deze punten verschijnen op ons on-line leerplatform. U kan deze dan meteen ontvangen op het leerplatform, in uw mailbox of op uw smartphone.

Kinderen van de lagere school zullen 3 keer per jaar een rapport meekrijgen naar huis:

 • net voor de herfstvakantie,

 • net voor de kerstvakantie (digitaal),
 • net voor de krokusvakantie,
 • net voor de paasvakantie (digitaal),
 • net voor de zomervakantie.

Bij dit rapport zal er ook telkens een oudercontact georganiseerd worden waarop u de nodige toelichting bij het rapport krijgt, maar waarop u ook uw vragen kan stellen aan de klasleerkracht.

Volgens de leeftijd van uw kind zal het rapport er verschillend uitzien.

Vanuit onze schoolvisie vinden wij het belangrijk om uw kind de kans te geven om zich te ontwikkelen en zo te groeien zowel in kennis, vaardigheden als in attitudes.
Omdat we de evolutie proberen te meten, spreiden we de toetsen over een langere periode. Hierdoor hebben de kinderen heel wat minder stress. Dit zorgt er eveneens voor dat uw kind zich het hele jaar kan inzetten en niet zoals vroeger in “toetsenperiodes”.
Procenten en gemiddelden op een rapport vinden wij overbodig.

Werken jullie met Smartschool?

Op onze school wordt er met Smartschool gewerkt voor onze leerlingenadministratie. 
Vanaf 2016 worden er voor bepaalde klassen ook oefeningen gepubliceerd.

Vanaf 2017 zullen de evaluaties en rapporten worden ook met Smartschool beschikbaar gemaakt voor ouders. De ouders zullen dan ook de mogelijkheid hebben om berichten te sturen via het on-line leerplatform Smartschool.

Wat als mijn kind nog niet zindelijk is?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

De school mag jou natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining, en met je overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Het is echter noodzakelijk dat de eerste zindelijkheidstraining reeds thuis gebeurt. 
Als ouder heb je een belangrijke ondersteunende en aanmoedigende rol in het leerproces. Je kan het zindelijk worden van je kind aanpakken met leuke moment tussen ouder en kind, met veel spelletjes, voorleesverhaaltjes, dikke duimen en vooral: geduld en vertrouwen. De kleuteronderwijzer traint de zindelijkheid door op gepaste tijdstippen een bezoek te brengen aan het toilet. In de schooltas verkiezen wij reservekledij boven pamperbroekjes en luiers.

Enkele aanvullende tips:

 • Gouden raad: hou het positief en dwing je kind nooit!
 • Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. Geef je kindje tijd en onderneem de stappen waarvan hij/zij aangeeft dat hij er klaar voor is. 
 • Toon interesse - geef uitleg als hij daarom vraagt - laat hem nieuwsgierig mee komen kijken naar wat jij doet op het toilet.  Vertrek hierbij vanuit wat je kindje zelf aangeeft!
 • Pin je niet vast op de startdatum in de klas maar volg je kind.  Dat is de snelste manier. 

Hoe wordt pesten op jullie school aangepakt?

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk.

 • Wanneer ouders pesten vaststellen verwittigen zij het best de school.  Hiervoor vraag je een gesprek aan met de directie.
 • Er zal steeds een gesprek plaatsvinden op school met het kind dat gepest wordt en de klastitularis en/of zorgcoördinator en/of directie.
 • Er zal tevens een gesprek plaatsvinden op school met de pester en de klastitularis en/of zorgcoördinator en/of directie.

 Wanneer dit door de  ouder(s), de klastitularis /zorgcoördinator/directie nodig geacht wordt zal ook het CLB ingeschakeld worden.

Worden er warme maaltijden aangeboden?

De kinderen hebben de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De maaltijden dienen per week doorgegeven te worden. Wijzigingen kunnen doorgebeld worden voor 8u45.

Worden er drankjes aangeboden op school?

Voor het welzijn van de kinderen willen wij het drinken van water stimuleren.

Daarom worden vanaf heden geen drankjes meer aangeboden op school. De kinderen brengen een fles water mee van thuis, het best in een herbruikbare of plastieken fles. Geef geen glazen fles, brikjes of blikjes mee naar school. Ook suikerhoudende dranken, frisdranken, fruitsappen, … zijn niet toegestaan. Geef enkel water mee. Zorg ervoor dat de naam en eventueel de klas van je kind op de fles staat.

De leerkracht geeft de kinderen voldoende de kans om te drinken. Alle flesjes blijven in de klas of de gang. ’s Avonds gaan de flesjes terug mee naar huis.

Kan onze peuter even rusten of slapen?

Op onze school zijn er enkele bedjes aanwezig voor peuters die nood hebben aan een rustmoment. Er is geen aparte slaapklas. 

Zijn er meerdaagse schoolreizen?

In de lagere school gaat men per graad, tweejaarlijks op meerdaagse schoolreis.

 • 1ste graad: Natuurklassen (3-daagse)
 • 2de graad: Kasteelklassen (3-daagse)
 • 3de graad: Bosklassen (4-daagse)

Is er studie voorzien?

Vanaf het derde leerjaar bieden wij studiebegeleiding aan voor onze leerlingen.

Niet elk kind heeft thuis de ruimte en de tijd om zijn huiswerk te kunnen maken of om zijn lessen te kunnen voorbereiden. Daartegenover heeft niet elke ouder de tijd, de kennis… om zijn/haar kind goed te begeleiden bij het huiswerk.

Daarom hebben we met ons schoolteam gezocht naar een goede oplossing.

De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen op maandag -, dinsdag – en donderdagavond terecht in de studie. Dit gaat telkens door van 16u15 tot 17u.

Elk kind krijgt dan de kans om zijn taken of lessen voor te bereiden en om hulp in te schakelen wanneer iets niet lukt. Opgelet: de huiswerken worden hier niet verbeterd. Dit gebeurt door de klasleerkracht in de klas. Op die manier heeft die snel een overzicht om de leerstof al dan niet gekend is en of dit eventueel extra ingeoefend dient te worden. 

Gaan de kinderen zwemmen?

Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen zwemmen. Dit gebeurt sporadisch in deze klas.
Vanaf het eerste leerjaar maakt dit deel uit van het lestijdenpakket en gaan de kinderen één keer per maand naar het zwembad.
De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis. Enkel het busvervoer wordt hier aangerekend.