Tevredenheidsonderzoek (2016)

Eind 2016 hielden wij een tevredenheidsonderzoek. 
Op onze school dragen wij uw mening immers hoog in het vaandel in het kader van onze kwaliteitsbevordering. 
Wij geloven erin dat we door uw open mening kunnen groeien en verbeteren. Daarom lanceerden we enige tijd geleden via onze website, via onze facebookpagina en via mail een algemeen tevredenheidsonderzoek bij jullie.
Wij danken u voor de tijd die jullie namen bij het invullen van dit onderzoek.

De enquête werd ingevuld door 81 personen, allemaal ouders van leerlingen uit verschillende klassen. Dat geeft ons een eerlijk beeld van deze bevraging.
Uit die bevraging blijkt onder meer dat 77% tevreden is over hetgeen zijn/haar kind leert op school. Daarnaast vindt bijna iedereen dat het kind aangemoedigd wordt om zijn/haar talenten goed te ontwikkelen.

Bij de vragen over het huiswerk was slechts de helft akkoord met de aangepaste hoeveelheid die de kinderen krijgen. Op de vraag of de kinderen hun huiswerk zelfstandig kunnen maken, reageert de helft positief. Heel wat bevraagden kozen hier voor de optie ‘niet van toepassing’.

99% van de bevraagde ouders geeft aan dat hun kind graag naar een school gaat waar er wederzijds respect is tussen de leerkrachten en de leerlingen en waar er duidelijke afspraken gelden die het kind kent. Uit onze bevraging blijkt de Heilig Hartschool zo’n school te zijn.

Op de zorgwerking wordt er ook positief gereageerd. Zo geeft 84% aan geregeld duidelijke informatie te krijgen over de ontwikkeling van hun kind en zegt 85% voldoende betrokken te worden bij het overleg over hun kind.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de ouders vinden dat ze met hun problemen terecht kunnen bij het schoolteam, ook de directeur is steeds bereikbaar en behulpzaam.

De communicatie wordt goed onthaald door de ouders. De school deelt geregeld mee wat ze doet en komt alle gemaakte afspraken op een correcte manier na. Uit de resultaten blijkt ook dat iedereen zich welkom voelt op onze school. Tot slot van dit onderdeel vond 77% zich betrokken bij de schoolwerking.

De ouderraad vervult op onze school een belangrijke rol, aldus de bevraging. De meeste personen (71%) geeft aan op de hoogte te zijn van de werking van de ouderraad.

33% van de bevraagde personen geeft aan niet tevreden te zijn over de hygiëne op onze school. Dit kan eventueel te wijten te zijn aan de verouderde toiletten die later dit jaar vernieuwd worden.

Slechts 31% vindt de schoolomgeving niet verkeersveilig. Dit is enigszins vreemd daar de drukke verkeerssituatie rond de school als gevaarlijk wordt aanzien, desondanks de maatregelen die de school neemt naar verkeersveiligheid toe. Dit moet nog even in vraag gesteld worden, lijkt ons.