Tevredenheidsonderzoek (2017)

We vinden het belangrijk om onszelf op het einde van elk schooljaar in vraag te stellen.
We doen dit aan de hand van een zelfevaluatie, een evaluatie bij de leerlingen en bij de ouders.
Aan dit onderzoek namen 36 individuele ouders uit zowel het kleuter- als het lager onderwijs deel.
De ouders zijn het nog niet gewoon om bevraagd te worden en hun mening uit te drukken. We hopen dat het aantal deelnemers in de komende jaren zal stijgen zodat we onze school kwalitatief kunnen verbeteren.
Wij danken de deelnemers voor de tijd ze namen bij het invullen van deze bevraging. 

Deze bevraging gebeurde aan de hand van 3 verschillende vragen:

 1. Wat vindt u goed aan onze school?
 2. Waar moet de school nog werk van maken? Waar kan de school in verbeteren?
  Waar moet de school in groeien?
 3. Wenst u nog iets mee te delen? 

Wat vindt u goed aan onze school?

 • De school is niet te groot en het schoolteam stelt zich heel aanspreekbaar op voor ouders en leerlingen. De school straalt een goede teamgeest uit. Er is een grote inzet en een goede samenwerking tussen de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders.
 • Zowel leerkrachten, zorgbegeleiders als directie doen hun job met volle goesting en enthousiasme! Er heerst een familiale sfeer, iedereen kent iedereen.
 • De drempel om iets te bespreken is laag.
 • De school werkt vanuit een positieve aanpak. Er wordt veel aandacht aan het kind geschonken. Er is een persoonlijke begeleiding voor elk kind dat extra aandacht nodig heeft. Ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en krijgen daarbij alle kansen. Er is ook een snelle feedback. Het lerarenteam en de mensen die ondersteuning bieden, doen zeker hun best. Naast het leerprogramma ook aandacht voor het emotionele; het 'goed-in-zijn-vel-zitten',...
 • De school staat open voor vernieuwing. De kinderen krijgen inspraak en schoolgaan is leuk. “Als ouder zitten mijn kinderen heel vaak in de opvang en het is een geruststelling dat ze het er leuk vinden. Jullie zijn multidisciplinair en dat is het sterke punt.”
 • “Daarnaast vind ik het positief dat er gezocht wordt naar manieren om interactief les te geven aan de kinderen. Dat ze actief betrokken worden en niet enkel moeten stil zitten aan hun bank en luisteren. Aan de hand van de foto's die verschijnen merk ik dat dat in veel klassen van toepassing is.”
 • Als ouder voel je dat de school leeft. De inspanningen die gedaan worden op gebied van animatie op de speelplaats is heel positief. Er zijn veel activiteiten die de kinderen leuk vinden (Frituur op het einde van het schooljaar, op vrijdag is er muziek op de speelplaats, kinderfuif, kinderkoor, dansgroep, kleuterproclamatie…).
 • De ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Daarnaast mogen wij als ouder onze meningen en ervaringen delen. Er wordt ook naar deze meningen geluisterd.
 • Er is aandacht voor de infrastructuur: een uitdagende speelweide, er worden heel wat gebouwen gerenoveerd. (nieuwe toiletten/klassen)
 • Het engagement die uitgaat naar andere projecten zoals ‘hart voor je buurt’ en de "inzamelactie voor de Stamper" toont dat de school zich inzet voor de lokale gemeenschap.
 • De school communiceert duidelijk en kort op de bal en op diverse manieren (sociale media, Smartschool, …)
 • “Dit jaar in klas rood vond ik het zeer aangenaam dat er regelmatig foto's met uitleg verschenen op de site. Zo kan je als ouder op de hoogte blijven waarmee je kind bezig is in school.”
 • De uitgebreide voor – en naschoolse opvang is ook zeker een meerwaarde.

Waar moet de school nog werk van maken? Waar kan de school in verbeteren? Waar moet de school in groeien?

 • De communicatie is veel verbeterd, maar de mensen zouden tijdiger op de hoogte gebracht moeten worden van activiteiten en data.
 • Op het einde van het schooljaar was er geen ‘verplicht’ oudercontact. Als afsluiter kan het leuk zijn om eens te horen, hoe het in het algemeen geweest is. Er is wel een optie om te gaan, maar volgens enkele ouders moet dit een verplichting zijn.
 • De ouderbetrokkenheid kan nog groeien in de klasactiviteiten.
 • De school zou werk moeten maken van kleinere klasgroepen, maar er is begrip dat dit niet altijd mogelijk is door het onderwijssysteem.
 • De speeltoestellen op de stoeiweide zouden vernieuwd mogen worden.
 • De speelplaats is weinig overdekt. Bij slechte weersomstandigheden hebben de kinderen veel minder speelruimte.
 • De jongenstoiletten zouden ook vernieuwd mogen worden.
 • De school zou meer aandacht moeten hebben voor gezonde voeding. (Elke dag fruit in de voormiddag i.p.v. enkel op woensdag)
 • Misschien kan de school zorgen voor lekkere en gezonde tussendoortjes (en hiervoor een vergoeding aanrekenen). Dan is het voor ieder kind hetzelfde tussendoortje.
 • Momenteel is er op school enkel keuze tussen soep of plat water 's middags bij de boterhammen. Sommige kinderen willen liever geen soep, dus is precies een hongermaal! Misschien zijn melkbrikjes ook een goed alternatief. De warme middagmalen worden ook niet altijd gesmaakt.
 • De school zou op zoek kunnen gaan naar milieuvriendelijkere alternatieven dan wegwerpdoekjes, papieren zakdoeken…
 • De school kan nadenken over de veiligheid aan de schoolpoort. Zo zouden er meer begeleiders voorzien kunnen worden om kinderen veilig te laten oversteken of een inrijverbod tussen 7u30 en 8u20.
 • De school zou eigen opvang kunnen organiseren in de vakantie.
 • De school kan nog een slaapklasje voorzien.

Wenst u nog iets mee te delen?

 • In de kleuterklassen zijn er graadsklassen. Niet iedereen is overtuigd van deze onderwijsvorm.
 • De school moet verder gaan op de ingeslagen weg waardoor kinderen met nog meer enthousiasme naar school komen.
 • Er wordt meer tussentijdse evaluatie gemist in de kleuterklassen.
 • Het is al zeer positief dat er nieuwe toiletten komen, maar het zal ook wel belangrijk zijn om het proper houden van de toiletten extra in de verf te zetten in combinatie met hygiëne van de kinderen. (vb. affiches, stappenplannen en afspraken in het toilet hangen, betrekken in de les,...).
 • Erg tevreden over het voorbije schooljaar, deze school heeft zeer veel goeie punten en weinig slechte. Wij raden de school aan! Bravo, doe zo verder!!!
 • Ik vind dat de school een positieve vooruitgang heeft gemaakt. Er is veel verandert dit schooljaar en dat in positieve zin!
 • De school bruist en dat komt het welbevinden van de kinderen ten goede. 
 • Wij als ouders hebben de indruk dat we in vergelijking met vorige jaren beter betrokken zijn bij de kinderen en hun school. Er zijn ook meer activiteiten waarbij we betrokken worden, voor ons is dit een positief verhaal voor het ogenblik, doe zo verder!
 • Kasteelklas en schoolreis leuk, alleen jammer dat het in dezelfde maand was en dat ze op kasteelklas ook naar pretpark gingen. Voor alleenstaanden was dit waarschijnlijk een moeilijke financiële maand.
 • Het aanmaken van Facebook was voor mij een goed plan! Ik vergeet snel "snipperdagen" en vind het wel leuk dat er daar dan reminders komen :)
 • Ook Smartschool vind ik een handig tool om mee te werken. Hier verdwijnen soms wel eens briefjes ofzo dus hier kan ik alles wel terugvinden.  Wat ook wel handig is dat je via hier kunt communiceren met de juf of directeur.
 • Het is jammer dat er geen 'examenweek' is want op die manier leren de kinderen omgaan met stress.
  In de lagere school hadden ze nu gewoon tussendoor de lessen een proef (permanente evaluatie). De kinderen zijn het nu niet meer gewoon om enkele dagen aan een stuk te studeren en zich enkel te moeten concentreren op de examens. In elk geval naar het middelbaar toe zouden de kinderen wel moeten zich kunnen voorbereiden want daar hebben ze wel een week aan een stuk examens…en het verschil van lager naar middelbaar wordt te groot.
 • Het is spijtig dat de papieren schoolkalender verdwijnt! 
  Die was heel overzichtelijk om zichtbaar op te hangen! Terwijl je nu telkens digitaal moet gaan kijken, wat eerder heel vervelend is! Vooral als je kindjes hebt in verschillende scholen.
 • Misschien is het beter om de klaslijsten voor het komende jaar niet uit te hangen aan de ramen, vooral voor zittenblijvers.