De geschiedenis van de Heilig Hartschool

Jongensschool

De oude jongensschool van het Heilig Hart startte in 1914 uit een parochiaal initiatief en op aanvraag van de bewoners van de Heilig Hartparochie.

Het eerste schooljaar begon met allerlei moeilijkheden. De eerste directeur werd al direct bij het leger ingelijfd.

In september dienden een aantal klassen als slaapplaats voor vluchtelingen uit het Leuvense en het Mechelse.
In oktober werden de klassen bezet door de Duitsers. Op de speelplaats kwam een bakkersoven en in de klassen paarden!
Begin maart startte de school met 166 leerlingen, 111 lln. in de eerste klas en 55 in de tweede klas.
Ondertussen bleef het leger in de andere lokalen. Toch kwam wat later nog een derde klas vrij.

In 1917 gooiden vliegtuigen bommen over Izegem.
Eén bom viel dicht bij de school (hoek Wantje Pietersstraat - Roeselaarsestraat). De jongens waren dodelijk verschrikt.
Vanaf dan worden alle klassen weer bezet door het Duitse leger.

In 1918 bezetten de Franse soldaten de school tot 12 december.
Op 13 december 1918 hernam de school haar activiteiten in de gebouwen.
Voorzichtig groeide de school. Na de klasuren werden er ook landbouwlessen en Frans gegeven.

In 1926 opende men een zevende klas en in 1927 bouwde de school een nieuwe vleugel.
Maar eerst moest men nog aan de speelplaats werken, want die was nog helemaal in aarde.
Sedert 1931 zaten er al boven de 300 jongens.

In 1940, op 10 mei brak de oorlog weer uit. Pas vanaf 4 juni hernam men de lessen.
Op school kwam tijdens de oorlog “Winterhulp Izegem” op gang. Om ondervoeding te voorkomen kregen de jongens wat te eten.
Na de oorlog groeide de school geleidelijk verder aan.

In 1955 kreeg ze er een turnzaal bij en in 1957 gasverwarming in plaats van de tot nu toe gebruikte kacheltjes.
Rond de jaren 60 werden de 4de graadsklassen afgeschaft.

Per 1 september fuseerden de lagere afdeling voor jongens en die voor meisjes tot één school.
Het zal tot november 2005 duren vooraleer heel de schoolbevolking samen zal zitten in de Roeselaarsestraat 334.
Die dag betekende het einde voor de gebouwen van de oude “knechtenschool” als school.

De Linde

Omdat de bevolking op de Lindewijk zo toenam, besloot men in 1960 om een kleuterafdeling te bouwen op die wijk.
Niet zo ver van “Cleta’s schole” (Het prille begin van onderwijs in dit deel van Izegem) bouwde men de school “Onze-Lieve- Vrouw ter Linde”.
Er waren twee klasjes als op 2 juli 1961 de school ingewijd werd door Mgr. Vangheluwe.
De onkosten waren te groot en na enkele generaties kleuters werd die afdeling weer afgeschaft.


Heilig Hartschool voor meisjes

Tussen de Paterskerk en de spoorweg lag een mooie hoeve.
Daar woonden twee broers: Johannes en August Vandeputte.
Johannes was de zoon van Pieter Vandeputte, ofwel Wantje van Pieter, in de volksmond Wantje-Pieters.
De twee broers schonken de grond.

Daarop kwam een nieuwe school met een woonhuis voor de “Zusters van Maria”, een ommuring en een gaanderij.
Op 3 juli 1903 werd de school plechtig ingehuldigd.

Voor de jongensschool gebouwd werd, was de “Patersschool” een gemengde school.
Maar de jongens zaten rechts en de meisjes links in de klas. De speelplaats was in twee delen verdeeld door een hoge muur.

In 1914 vertrokken alle jongens naar de andere school.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd de school gebruikt als vluchtelingenopvang en krijgshospitaal.
Langzaam bouwde men verder aan de toekomst.

Er waren verschillende bouwfases:

1929: tweede uitbreiding.
1939: Derde uitbreiding

1947: Plaveien van de speelplaats
1955: Kleuterspeelplaats
1969: Bouwen van twee klassen en sanitair en verbouwen van twee klassen tot turnzaal.

In 1975 fuseerden de jongensschool en de meisjesschool.
Pas enkele jaren later werd de school effectief gemengd in alle klassen.
Uiteindelijk startten de werken voor een vijfde uitbreiding.

Rond het jaar 2000 verdween het kloostergebouw voor nieuwe klassen, bureaus en archief.
Langs de speelplaats kwam een nieuwe eetzaal, een keuken en een lerarenlokaal.

Na die bouwwerken was eindelijk alles klaar om alle kinderen op één vestigingsplaats te hebben.
Dat gebeurde in november 2005. Alle kinderen, leraren, mensen van het oudercomité en vrienden van de school hielpen mee om het meeste gerief in één dag te verhuizen.
Voorwaar een hele karwei!

In 2017 werden alle ramen en deuren aan de kant van de turnzaal vernieuwd. Daarnaast is er een renovatie van het meisjessanitair.
Ook de kleuterklassen in het paviljioen krijgen een opknapbeurt met nieuwe ramen.