Kriebelteams

Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van besmetting door de hoofdluis

Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar kinderen en jongeren samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of de sportclub, enz.) kunnen luizen worden doorgegeven.

Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroegtijdig wordt opgespoord en behandeld. Op die manier helpt u niet alleen uw eigen kind, maar ook zijn omgeving (gezinsleden, klasgenoten, vrienden).

Met onze school zijn we op zoek gegaan naar een manier om het luizenprobleem beheersbaar te maken door luizen vroegtijdig op te sporen en op die manier een luizenplaag proberen te voorkomen. 

In overleg met het CLB en het oudercomité werd beslist om een ‘kriebelteam’ op te richten. 

Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en heeft in overleg met het CLB volgend ‘luizenplan’ bedacht:

    • Het CLB geeft een korte opleiding aan de mensen van de werkgroep om luizen op de juiste manier te kunnen opsporen.
    • Na iedere vakantie worden alle kinderen op onze school door de mensen van het preventieteam gecontroleerd op luizen. (De haren worden met de luizenkam doorgekamd).
      Concreet betekent dit dat alle kinderen 5 keer per jaar worden gecontroleerd op luizen. De controle zal in een rustige en open sfeer verlopen. Alle kinderen krijgen na de controle een brief mee om u als ouder te informeren over de aan- of afwezigheid van luizen.

Dit project kan natuurlijk maar slagen als u als ouder meewerkt. Dit betekent dat u ook regelmatig het hoofdhaar van uw kind controleert op luizen. Meer info kan je bekomen via de documenten die onderaan aan deze pagina toegevoegd zijn. 

Luizen zullen we nooit volledig kunnen uitschakelen, maar we kunnen het luizenprobleem wel proberen samen onder controle te houden.
Hebt u hierover nog vragen, neem gerust contact op met de directie, leerkrachten, CLB-medewerkers of leden van de ouderraad.

Indien u dit luizenproject echter NIET steunt en dus NIET wenst dat uw kind wordt gecontroleerd door iemand van het kriebelteam, gelieve dan contact op te nemen met de directie of de leerkracht van uw kind.

Hoe u deze kriebeldiertjes het best behandelt, vindt u hier in verschillende talen.