Huistakenklas en studie

Allereerst willen wij onze visie omtrent ‘huiswerk’ even verduidelijken en ook duiden waarom we huiswerk geven. 

  • De leerlingen leren een taak zelfstandig tot een goed einde brengen.
  • De leerkracht kan nagaan of de leerlingen de leerstof goed begrijpen.
  • Via het huiswerk worden de ouders bij het schoolgebeuren van hun kind betrokken. Zo zien ze waar de kinderen in de klas mee bezig zijn.

Huiswerk is bedoeld als extra oefening voor de leerling. Ze moeten die zelfstandig kunnen maken. Dat betekent dat het om gekende zaken gaat die in de klas al aangebracht zijn. Enkel op die manier is het een goede controle of de leerlingen de leerstof begrijpen en toepassen. Het huiswerk is dus een duidelijk omschreven taak en wordt altijd in de schoolagenda vermeld.

Het is een haalbare opdracht die nooit te veel tijd in beslag neemt (van 10’ in L1 tot 45’ in L6).
De leerkracht kan differentiëren in het huiswerk, naargelang de klassamenstelling en de individuele capaciteiten/noden.

Leerlingen

Alle leerlingen krijgen huiswerk.
Over het algemeen is er huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag.

In het 6de lj. wordt met een huistakenpakket gewerkt. Het huiswerk wordt op maandag opgegeven en moet op vrijdag klaar zijn. Hier ligt een accent op leren plannen.

Ouders 

Huiswerk is tevens een manier om de ouders bij het schoolgebeuren van hun kind te betrekken. We verwachten dus van de ouders dat ze interesse tonen. Dit is extra motiverend voor de kinderen. Het begint met het dagelijks nazien en ondertekenen van de schoolagenda.

Dat betekent ook dat ouders zorgen voor goede werkomstandigheden en controleren of het huiswerk gemaakt wordt. Het huiswerk verbeteren hoeft niet. Natuurlijk kan een ouder samen met zijn kind over de gemaakte fouten spreken en ze verbeteren. Maar het gaat niet om de punten, wel om het kunnen. Een les leren kan een huistaak vervangen. 

Lessen 

Heel soms in het 2de lj. en vanaf het 3de lj. is er af en toe een les(je) te leren (versje, wero, spelling). Alles wordt vooraf goed in de klas herhaald.
In de 3de graad worden de lln geholpen om zelfstandiger lessen te leren. In dat groeiproces worden studietips aangereikt (bv. om Franse vocabulaire te leren).
We verwachten van de ouders dat ze ook hierbij interesse tonen.

L1
L2
L3
L4
L5
L6
ong. 10’ ong. 15’ ong. 30’ ong. 30’ ong. 45’ ong. 45’
taal of wiskunde, soms wero. taal of wiskunde, soms wero, dagelijks tafels inoefenen taal of wiskunde, soms studeren voor toets  taal of wiskunde, woordpakket (spelling), gedicht taal of wiskunde dagelijks Frans oefenen, studeren voor wero, godsdienst  weekpakket: taal, wiskunde, Frans en wero dagelijks Frans oefenen, studeren voor wero, godsdienst

Uit de gesprekken met verschillende ouders leiden we af dat vele ouders hun kinderen inschreven voor de studie door een gebrek aan plaats of tijd.
(Kinderen hebben geen eigen ruimte om hun taken te maken of hun lessen te leren, ouders werken onregelmatig, de verscheidenheid aan gezinssituaties…)

Als school willen we hiervoor een oplossing bieden door u een keuze te bieden uit onderstaande mogelijkheden. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zullen wij het lokaal bepalen.

Huistaakklas (€ 2,25 per beurt)

OF

Studie (€ 2,25 per beurt)

Doelgroep:

Leerlingen 3de leerjaar > 6de leerjaar

 

Doelgroep:

Leerlingen 4de leerjaar > 6de leerjaar

Wanneer: maandag, dinsdag en/of donderdag vanaf 16u15 tot …

 

Wanneer: maandag, dinsdag en/of donderdag vanaf 16u15 tot 17u.

Praktisch:

- De leerlingen werken zelfstandig en zonder hulp van een leerkracht of leerling. 
- Er mogen geen vragen gesteld worden. 
- Leerlingen die klaar zijn met hun huistaak, verlaten in stilte de ruimte en gaan naar de opvang. 
- Vanaf 17u. kan uw kind opgehaald worden of de opvang verlaten om alleen naar huis te gaan. Het huiswerk wordt niet gecontroleerd.

 

Praktisch:

- De leerlingen werken zelfstandig en in eerste instantie zonder hulp van een leerkracht of leerling. 
- Er mogen vragen gesteld worden aan de studiebegeleider (leerkracht) over de werkwijze van het huiswerk. 
- Leerlingen die klaar zijn met hun huistaak, kunnen nog even verder leren aan hun lessen.